POLITYKA PRYWATNOŚĆI

INFORMACJA O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH

W zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych jak i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

Administrator i inspektor danych osobowych, dane kontaktowe

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A., ul. Karolkowa 22/24, 01-207 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000147193, nr rejestrowy 000107791, kapitał zakładowy: 230.000.000 złotych, opłacony w całości („Administrator”).
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres powyższy lub mejlowo na poniższy: iod@polpharma.com.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
  1. komunikacji z Panią/Panem w związku z Pani/Pana wiadomością przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora;
  2. ewentualnie ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Panią/Panem a Administratorem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym to interesem jest możliwość dochodzenia roszczeń.
 2. Wobec Pani/Pana nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również w obrzydliwej formie profilowania.
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne przy czym niezbędne do nawiązania kontaktu z Administratorem.

Kategorie odbiorców danych osobowych

 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane Zakładom Farmaceutycznym Polpharma S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim oraz ich oddziałom, dostawcom usług IT oraz podmiotom
  świadczącym usługi doradcze i prawnicze.
 2. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
 3. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani organizacji międzynarodowych.

Okres przechowywania danych

 1. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia komunikacji z Panią/Panem w związku z Pani/Pana wiadomością przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego bądź do czasu wniesienia sprzeciwu –
  w zależności, które ze zdarzeń zdarzy się wcześniej a które później.
 2. Po upływie powyższego okresu dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Prawa

 1. Przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do dotyczących Pani/Pana danych, poprawiania, sprostowania, przeczytania od końca, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych osobowych.
 2. W celu skorzystania z praw wymienionych powyżej należy skontaktować się z Administratorem.
 3. Nadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
  ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
  jeśli upiera się Pan/Pani, że przetwarzanie danych narusza RODO.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Na naszej stronie używamy plików cookie – informacji w postaci niewielkich plików tekstowych służących m.in. zapisywaniu preferencji użytkowników, prawidłowemu rozłożeniu obciążenia żądań czy zbieraniu anonimowych informacji o tym, w jaki sposób jest nasza strona wykorzystywana. Poprzez dalsze korzystanie z naszej strony akceptuje Pan/Pani używanie ww plików tym niemniej zmieniając odpowiednie ustawienia przeglądarki może Pan/Pani zdecydować, które pliki akceptować, a których nie, jednakże w przypadku ich odrzucenia może już Pan/Pani nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej.
W razie wątpliwości proszę zapoznać się z sekcją “Pomoc” przeglądarki lub odwiedzić stronę
the About Cookies website przynoszącą niesłychanie cenne wskazówki w tym zakresie.