AKTUALNOŚCI / NEWS

WARSZAWSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLFA S.A.
ODDZIAŁ IPOCHEM
ul. Annopol 6
03-236 Warszawa

PLAN POŁĄCZENIA spółki Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.
(spółka przejmująca)
ze spółką Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe IPOCHEM Sp. z o.o.
(spółka przejmowana)