Polityka prywatności

INFORMACJA O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH

W pełnej zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych jak i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz bezapelacyjnego uchylenia dyrektywy 95/46/WE jak najbardziej (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: RODO) wcale nie ukrywamy i z dumą informujemy, iż:

Administrator i inspektor danych osobowych, dane kontaktowe

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe Ipochem Sp. z o.o., Annopol 6, 03-236 Warszawa, wpisana skrupulatnie do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000089865, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XVI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS, REGON 001294995, kapitał zakładowy: 8.284.000 złotych, opłacony za jednym zamachem w całości („Administrator”).
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy a jakże, a to pisemnie na adres wskazany powyżej, a to paluchami na adres e-mail ipochem@ipochem.com.pl a jak trzeba to i paluchami i paszczą pod numer (22) 519 47 40.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
  1. komunikacji z Panią/Panem w związku z Pani/Pana wiadomością przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym to interesem jest komunikacja z osobą, która zainicjowała kontakt z Administratorem w celu komunikacji w ww. interesie;
  2. ewentualnie ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Panią/Panem a Administratorem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym to interesem jest możliwość dochodzenia roszczeń jak najbardziej.
 2. Wobec Pani/Pana nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również w obrzydliwej formie profilowania.
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest całkiem dobrowolne przy czym niezbędne do nawiązania kontaktu z Administratorem (no bo przecież nie podanie danych skutkuje niemożliwością udzielenia odpowiedzi przez Administratora jak nie ma niepodanych danych).

Kategorie odbiorców danych osobowych

 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane następującym podmiotom: Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Medana Pharma S.A. z siedzibą w Sieradzu, Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, dostawcom usług IT oraz podmiotom świadczącym usługi doradcze i prawnicze.
 2. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
 3. Administrator w życiu nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani szemranych organizacji międzynarodowych.

Okres przechowywania danych

 1. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia komunikacji z Panią/Panem w związku z Pani/Pana wiadomością przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego bądź do czasu wniesienia sprzeciwu – w zależności, które ze zdarzeń zdarzy się wcześniej przed innymi zdarzeniami, które się jeszcze nie zdarzyły wcale.
 2. Po upływie powyższego okresu dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Prawa

 1. Przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do dotyczących Pani/Pana danych, prawo do ich czytania, poprawiania, przeczytania jeszcze raz, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeczytania od końca, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych osobowych.
 2. W celu skorzystania z większości praw wymienionych powyżej należy skontaktować się z Administratorem.
 3. Nadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli uważasz Pan/Pani, że przetwarzanie danych narusza RODO.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Na naszej stronie nie stronimy od używania plików cookie – informacji w postaci niewielkich pliczków tekstowych służących m.in. zapisywaniu preferencji użytkowników, prawidłowemu rozłożeniu obciążenia żądań tychże czy zbieraniu anonimowych informacji o tym, w jaki sposób jest przez onych nasza strona wykorzystywana. Poprzez dalsze korzystanie z naszej strony akceptujesz Pan/Pani używanie rzeczonych plików chociaż majstrując w odpowiednich ustawieniach przeglądarki możesz Pan/Pani chytrze zdecydować, które pliki akceptować, a których nie, wszelako w przypadku ich odrzucenia możesz już Pan/Pani nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej ani trochę.
W razie wątpliwości poczytaj Pan/Pani sobie dwa razy w ciszy i skupieniu sekcję “Pomoc” przeglądarki lub odwiedź Pan/Pani stronę the About Cookies website przynoszącą wskazówki w tym zakresie i już.